• Villa_Anassa_237
 • Villa_Anassa_008
 • Villa_Anassa_047
 • Villa_Anassa_066
 • Villa_Anassa_069
 • Villa_Anassa_073
 • Villa_Anassa_080
 • Villa_Anassa_090
 • Villa_Anassa_093
 • Villa_Anassa_109
 • Villa_Anassa_103
 • Villa_Anassa_232
 • Villa_Anassa_236
 • Villa_Anassa_238
 • Villa_Anassa_241
 • Villa_Anassa_244
 • Villa_Anassa_247
 • ΕΡΓΟ - ΙΔΙΩΤΗΣ
 • ΘΕΣΗ - ΠΑΡΟΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ - NEA POLIS
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣ. ΧΩΡΟΥ - ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ
 • ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ
 • ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ - ACRM
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ACRM