Η Nea Polis και η Stilvi συνεργάζονται στον τομέα της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών μετασκευής προς επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού με φωτιστικά ιδιάζουσας πολιτιστικής αξίας, που αποτελούν ιδιαίτερα τμήματα του πολεοδομικού σχεδιασμού και σχετίζονται με σημαντικές ιστορικές περιόδους, ακόμη και πριν την ηλεκτροδότηση.

Το φάσμα αυτών των νεοσύστατων υπηρεσιών συμμορφώνεται με τις συστάσεις της Λευκής Βίβλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φωτισμού (Lighting Europe Organization) περί Δυνατότητας Μετασκευής Φωτιστικών ως μέρος μιας Κυκλικής Οικονομίας. Οι υπηρεσίες αυτές προετοιμάζουν και τροποποιούν υφιστάμενο αστικό φωτιστικό εξοπλισμό ώστε να είναι δυνατή η μετάβασή του στο επόμενο βήμα της συνεχόμενης τεχνολογικής εξέλιξης.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Stilvi υποστηρίζει με την τεχνογνωσία της την Nea Polis στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων. Το πρώτο τέτοιο έργο, προσανατολισμένο στην καινοτομία, που υιοθέτησε και ενσωμάτωσε τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα της ασύρματης επικοινωνίας και ελέγχου του φωτισμού καθώς και του ασφαλούς IoT εγκαθίσταται στον Δήμο Χαλανδρίου.