fbpx

Neapolis

Information Security Policy

Information Security Policy

» Information Security Policy

Η NEA POLIS και έχει θέσει τους εξής στρατηγικούς, θεμελιώδεις στόχους:

  • την επίτευξη και τη διαρκή βελτίωση της μέγιστης εφικτής ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει, δηλαδή της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών του αλλά και των όποιων σχετικών νομικών, κανονιστικών και συμβατικών απαιτήσεων
  • την επίτευξη και τη διαρκή βελτίωση της μέγιστης εφικτής ασφάλειας των πληροφοριών που διαχειρίζεται, δηλαδή της διατήρησης της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών αυτών, με την ταυτόχρονη ικανοποίηση των όποιων σχετικών νομικών, κανονιστικών και συμβατικών απαιτήσεων, και

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η εταιρεία καθιέρωσε και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητές της ένα Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης (ΕΣΔ), το οποίο ικανοποιεί και συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 27001, που αφορούν στη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών.

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται έμπρακτα ως προς την εφαρμογή του ΕΣΔ και έχει αναθέσει σε Υπεύθυνο Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών την ευθύνη και την απαιτούμενη εξουσιοδότηση για:

  • την γνωστοποίηση σε όλους του εργαζόμενους και της κατανόησης από αυτούς της σημασίας επίτευξης των ανωτέρω στόχων,
  • την καθιέρωση και την εφαρμογή του ΕΣΔ και
  • την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΕΣΔ και την παρακολούθηση της επίτευξης των Στόχων Ασφάλειας Πληροφοριών.

Η κατανόηση της παρούσας πολιτικής και η συμμετοχή στην υλοποίησή της μέσω της εφαρμογής του ΕΣΔ αποτελεί κύρια ευθύνη των εργαζομένων, η οποία θα πρέπει να εκπληρώνεται με συνέπεια κατά την καθημερινή εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ