fbpx

Neapolis

Privacy Policy

Privacy Policy

» Privacy Policy

Η NEA POLIS δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς των Μελετών Φωτισμού & Εξοικονόμησης Ενέργειας και στην Εμπορία, Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού & Λογισμικού με συμμετοχή σε σημαντικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με πεδίο πιστοποίησης: Μελέτες Φωτισμού & Εξοικονόμησης Ενέργειας – Εμπορία & Εγκατάσταση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού  – Εμπορία, Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Λογισμικού

Η Διοίκηση της NEA POLIS και το προσωπικό της δεσμεύεται για:

 • Την συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Την διαρκή βελτίωση των επιδόσεών της μέσω επίτευξης αντικειμενικών στόχων που θέτει η επιχείρηση
 • Την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και της καταναλισκόμενης ενέργειας
 • Την συνεχή επιμόρφωση, εκπαίδευση όλου του προσωπικού, για να εξασφαλιστεί ότι είναι ενήμεροι με τις απαιτήσεις σε θέματα ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Για την επίτευξη των ανωτέρων η NEA POLIS στοχεύει:

 • Στην πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των δηλωμένων αναγκών των πελατών της
 • Στην ποιότητα των υπηρεσιών της, εξακριβωμένη και επιβεβαιούμενη με συνεχείς ελέγχους και μετρήσεις
 • Στην άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών της
 • Στην μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού, των μέσων και της τεχνογνωσίας, που διαθέτει η εταιρεία
 • Στην εκπλήρωση των στόχων και έργων της εταιρίας εντός των προδιαγεγραμμένων χρονικών ορίων υλοποίησής τους

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσω:

 • του καθορισμού στόχων και της στενής παρακολούθησης αυτών στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού της και κατά τις ανασκοπήσεις της Ανώτατης Διοίκησης,
 • της αναγνώρισης και διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της,
 • της δημιουργίας ενός σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας,
 • της διαρκούς μέτρησης και της αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων και διεργασιών ώστε να εξασφαλίζεται ποιότητα και ασφάλεια εγκαταστάσεων και προσωπικού και 
 • της εφαρμογής Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης κατά EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 & ISO 50001:2018.
 • της αδιάκοπης προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών, των διεργασιών και του Συστήματος Διαχείρισης αποτελεί κύριο μέλημα της εταιρίας και φιλοσοφία κάθε στελέχους της.

Η Διοίκηση